Välkommen till AB Melleruds Skrot & Maskin

Vi bedriver återvinning, bearbetning och förädling av järn och metallskrot från vår skrotgård i Mellerud. Vi har resurser till att åta oss såväl stora som små rivningar där vi antingen är underentreprenörer eller ansvarar för hela arbetet.

Då våra större företagskunder har efterfrågat en helhetslösning för deras avfall så har vi idag möjlighet att ta hand om det mesta såsom träavfall, papper, papp, plast, brännbart osv. Bara kontakta oss så diskuterar vi fram den bästa lösningen för er.

Vi har containers och emballage i alla de slag som står till våra kunders förfogande.

 

Har du pengar som ligger och skrotar?
Det finns pengar i skrot. Låt oss ta hand om det så tjänar alla på affären, ni, vi, samhället och miljön. 

Vi betalar alltid högsta dagspris (enligt aktuell marknadsprislista) på inlevererat material.

“Vad köper vi och vad är skrot”?

– Egentligen allt som har någon slags metall i sig! Lite exempel:

–    Uttjänta lantbruksmaskiner, verktyg, balk, fälgar och liknande
–    El-produkter såsom elmaskiner, köksmaskiner, kabel, el-motorer, batterier och liknande.
–    VVS-produkter såsom rör, kranar, pannor, tankar och liknande.

Är ni minsta osäker så slå oss en signal och vi hjälper er att ta bort era frågetecken.

Vi erbjuder även containers där vi ställer ut och hämtar efter behov. För företag med mycket metallavfall upprättar vi ett schema med regelbunden tömning. Men ALLA, företag som privatperson kan självklart leverera in direkt till oss.

Vi väger in allt med antingen vår kalibrerade och godkända lastbilsvåg som klarar  50 ton och slår på +-20 kilo, alternativt vår digitalvåg som klarar max 1 ton och slår +- 0,5 kilo.